Neděle, 31. května 2020

ÚZSVM zveřejňuje aktuality k systému CRAB na webu www.uzsvm.cz

ÚZSVM zveřejňuje aktuality k systému CRAB na webu www.uzsvm.cz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejňuje aktuality týkající se systému CRAB od roku 2015 na svém webu www.uzsvm.cz. V sekci aktuality jsou průřezově k dispozici zprávy i z oblasti dislokací, kdy ÚZSVM šetří díky datům z CRAB náklady na hrazené nájemné i na výdajích za provoz a údržbu. Reporty z CRAB jsou pak k nalezení na stránkách open data Ministerstva financí - https://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov.