Neděle, 31. května 2020

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB
Nové analytické funkce obsažené v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), s jejichž pomocí lze mnohem efektivněji hospodařit při správě kancelářských prostor využívaných státními institucemi, byly hlavním tématem prezentace pro zástupce centrálních úřadů, které se ve čtvrtek konalo v ústředí ÚZSVM v Praze.
Necelá dvacítka účastníků, mezi nimiž byli například zaměstnanci ministerstva vnitra, životního prostředí, zdravotnictví, spravedlnosti, nebo generálního ředitelství Vězeňské služby, se seznámila s možnostmi využití různých druhů reportů z dat obsažených v CRAB. Nechyběly ani ukázky reportů vytvořených v prostředí tzv. Query Studia.
 
„CRAB neslouží jen k evidenci budov. Je i nástrojem k identifikaci zbytečných výdajů ze státního rozpočtu. Jeho výstupy lze využít jak při optimalizaci rozmístění státních zaměstnanců, tak i plateb za služby s dislokací spojené. ÚZSVM již pro řadu organizačních složek připravil reporty, které vedly k přehodnocení stávajících plateb nebo přesoutěžení dosavadních smluv,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Ve svém úvodním projevu vyzdvihla význam CRAB jako klíčového nástroje pro snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je najímá od soukromých subjektů.
 
Prezentaci doplnily také konkrétní příklady využití systému CRAB. Modelem bylo mj. srovnání výdajů různých státních institucí v platbách za nájem, výdajích na elektřinu, úklid, ostrahu a další komodity. Účastníci rovněž získali informace o legislativních změnách, týkajících se systému CRAB, které přinese připravovaná novela zákona č. 219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 
Systém CRAB provozovaný ÚZSVM byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi. Poskytuje informace například o účelu využití budov, typu vlastnictví, celkové ploše, průměrné ploše kanceláří na zaměstnance, využití kancelářských ploch, výdajích za pronájem či údržbu. Data z registru jsou volně dostupná na webové stránce Ministerstva financí.