Neděle, 31. května 2020

Přehled možných úspor na hrazeném nájemném a výdajích za provoz a údržbu kancelářské plochy

Přehled možných úspor na hrazeném nájemném a výdajích za provoz a údržbu kancelářské plochy
ÚZSVM provedl z dat evidovaných v CRAB (v aplikacích právní vztahy, ekonomické údaje) vyhodnocení možností úspor na hrazeném nájemném, na výdajích za provoz a údržbu a možností úspor při užívání kancelářské plochy administrativních objektů.
 
Výsledky vyhodnocení jsou obsaženy v přiložených tabulkách.
 
Přehled možných úspor na hrazeném nájemném a výdajích za provoz a údržbu za jednotlivé obce
 
Poskytuje odhad, kolik by bylo teoreticky možné uspořit na výdajích za nájemné a za provoz a údržbu v případě, že by státní instituce snížily užívanou kancelářskou plochu na úroveň 12 m2 na 1 zaměstnance a přiměřeně tomu se snížila celková najímaná plocha. Ve druhé rovině poskytuje odhad, kolik by bylo možné uspořit na výdajích za nájemné, pokud by se státním institucím podařilo sjednat snížení jednotkového nájemného na úroveň zjištěnou jako vážený průměr z nájmů evidovaných pro danou obec v CRAB.
 
Tabulka „Podrobný přehled“:
-              údaje přenesené z CRAB – Identifikace objektu, Subjekt (seznam subjektů) vykonávající vlastnické právo, Uživatel, skupina Uživatelem užívaná plocha objektu, Dislokováno zaměstnanců (skutečnost), Průměrná plocha kanceláří na 1 zaměstnance, skupina Užívací vztah a Výdaje za provoz a údržbu v Kč
-              dopočítané průměry – Nájem na m2 a rok (výpočet: částka za úplatný vztah/užívaná plocha celkem), Výdaje za provoz a údržbu na m2 a rok (výpočet: Výdaje za provoz a údržbu v Kč/užívaná plocha celkem), Průměrné nájemné v dané lokalitě (výpočet: částka za úplatný vztah v Kč za rok/ užívaná plocha celkem, tj. vážený průměr zjištěný ze všech užívacích vztahů v nestátních objektech a v nich hrazeném nájemném v konkrétní obci)
-              dopočítané možné úspory – Možná úspora při respektování kancelářské plochy max. 12m2 na osobu (výpočet: rozdíl mezi Průměrnou plochou kanceláří na 1 zaměstnance a číslicí 12 násobený počtem Dislokovaných zaměstnanců), Možná úspora výdajů za nájemné při snížení užívané kancl. plochy (výpočet: Možná úspora při respektování kancelářské plochy max. 12m2 na osobu * Nájem na m2 a rok), Možná úspora výdajů za provoz a údržbu při snížení užívané kancl. plochy (výpočet: Možná úspora při respektování kancelářské plochy max. 12m2 na osobu * Výdaje za provoz a údržbu na m2 a rok), Možná úspora výdajů za nájemné při snížení výše nájmu na průměrné nájemné v dané lokalitě (výpočet: rozdíl mezi Nájmem na m2 a rok a Průměrným nájemným v dané lokalitě násobený užívanou plochou celkem)
 
Tabulka „Souhrnný přehled“
-              sumář položek dopočítaných možných úspor pro jednotlivé lokality-obce
 
Přehled možných úspor při užívání kancelářské plochy připadající na 1 zaměstnance
 
Dává informaci, o kolik by bylo teoreticky možné snížit užívanou kancelářskou plochu ve státních objektech, pokud by se podařilo dosáhnout průměru kancelářské plochy připadající na 1 zaměstnance na 12 m2.
 
Tabulka „Podrobný přehled“:
-              údaje přenesené z CRAB – Identifikace objektu, Katastrální území, Vlastnictví, Uživatel, skupina Uživatelem užívaná plocha objektu, Dislokováno zaměstnanců (skutečnost) a Průměrná plocha kanceláří na 1 zaměstnance
-              dopočítané možné úspory – Možná úspora nad 12 m2 kancelářské plochy na 1 zaměstnance (výpočet: rozdíl mezi Průměrnou plochou kanceláří na 1 zaměstnance a číslicí 12 násobený počtem Dislokovaných zaměstnanců) – zjištěné hodnoty jsou v případě krajských a okresních měst řazeny podle velikosti od největší po nejmenší
 
Tabulka „Souhrnný přehled“
-              sumář položek dopočítané možné úspory pro jednotlivé lokality-obce