Sobota, 7. prosince 2019

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor
Snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je pronajímá od soukromých subjektů, patří k hlavním účelům Centrálního registru administrativních budov (CRAB), provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Srovnání dat vykazovaných například řadou ministerstev u výdajů za elektřinu, teplo a vodu odhalilo velké možnosti úspor. Specialisté z ÚZSVM rovněž analyzovali údaje státních institucí o průměrné kancelářské ploše na jednoho úředníka nebo o rozsahu využívání nájmů v nestátních budovách a při překročení průměrů je vyzvali k nápravě.
„Porovnání ukazatelů obsažených v systému CRAB odhaluje zdroje možných úspor při správě i užívání administrativních prostor. Jednotlivým státním institucím pak navíc dává do rukou přesvědčivé argumenty při vyjednávání o snížení pronájmů u soukromých pronajimatelů a redukci nákladů za energie a služby,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
ÚZSVM  porovnal výdaje za energie v roce 2013 v budovách Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva obchodu a průmyslu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy. Pro budovy Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví byla tato kontrola provedena také za rok 2014. Data z reportingu systému CRAB ukázala na objekty s největšími a nejnižšími výdaji na elektřinu (přepočet na m2 celkové užitné plochy), teplo (přepočet na m2 celkové užitné plochy) a studenou vodu (přepočet na skutečný počet zaměstnanců). Zástupci státních resortů poté obdrželi detailní informace o spravovaných budovách s konkrétními příklady nejvyšších a nejnižších výdajů za danou komoditu.
 
ÚZSVM se dále zaměřuje i na vyhodnocení dat o rozsahu ploch užívaných státními institucemi v nestátních objektech. Státní instituce tak získají podklad pro zahájení jednání s pronajímateli o snížení rozsahu užívaných ploch. Současně dostávají podklad pro jednání s pronajímateli v případech, kdy hradí za užívání nájemné, které výrazně převyšuje průměr zjištěný z CRAB. Přehled o rozsahu kancelářských ploch připadajících na jednoho zaměstnance ve státních objektech odhaluje možnost dalších redukcí, přičemž záměrem je jejich snížení na 12 m2.
 
Systém CRAB byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi. Poskytuje informace například o účelu využití budov, typu vlastnictví, celkové ploše, průměrné ploše kanceláří na zaměstnance, využití kancelářských ploch, výdajích za pronájem či údržbu. Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž administrativní plochy užívají. Data z CRAB jsou volně dostupná na webové stránce Ministerstva financí.