Neděle, 31. května 2020

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor
Na možnost úspor až 361,5 milionu korun poukázala detailní analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Česká republika by mohla ušetřit například na nájemném hrazeném za kancelářské plochy v komerčních prostorech, na výdajích za jejich provoz a údržbu, ale také snížením užívané plochy jak ve státních, tak soukromých objektech.

Oslovili jsme  jednotlivé státní instituce a vyzvali je, aby zahájily kroky vedoucí k zásadní redukci výdajů na nájmech a údržbě kanceláří,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „O tom, jak rozdílné jsou podmínky při dosavadním užívání kancelářské plochy v konkrétních administrativních objektech, se může každý přesvědčit nahlédnutím do podrobných přehledů, které jsme 3. července letošního roku zveřejnili,“ dodala Kateřina Arajmu. 

Při zmenšení kancelářské plochy připadající na jednoho zaměstnance na průměrných 12 m2 by v celé České republice ubylo 358 tisíc m2 kancelářské plochy obsazené státními zaměstnanci ve státních objektech. U komerčních objektů by díky tomuto snížení celkové hrazené nájemné mohlo klesnout až o 126,5 milionu korun. Dalších zhruba 48 milionů korun by se ušetřilo za výdaje na provoz a údržbu těchto objektů. Dohromady by tedy standardizace průměrné plochy kanceláří na 12 m2 v komerčních objektech mohla přinést úspory ve výši přibližně 174,5 milionu korun.

Ušetřit nemalé prostředky by bylo možné také redukcí jednotkového nájemného, které státní instituce hradí za užívání kancelářských ploch v komerčních objektech. Pokud by se podařilo tyto výdaje za nájem snížit na průměr zjištěný z CRAB v jednotlivých obcích, znamenalo by to úsporu zhruba 187 milionů korun.
Detailní přehled v regionálním členění do úrovně jednotlivých objektů přináší reporty z analýzy zveřejněné ÚZSVM na webu CRAB.
Systém CRAB byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi. Poskytuje informace například o účelu využití budov, typu vlastnictví, celkové ploše, průměrné ploše kanceláří na zaměstnance, využití kancelářských ploch, výdajích za pronájem či údržbu. Data z registru jsou volně dostupná na webové stránce Ministerstva financí.