Sobota, 7. prosince 2019

Připojení k CRAB

Připojení ke CRAB
 
Centrálním přístupovým bodem k systému CRAB a dalším službám je neveřejný Portál CRAB, který je dostupný na adrese https://www.crab.cms .
 
Nezbytnou podmínkou pro vstup na neveřejný Portál CRAB je přístup státní instituce ke KIVS/CMS (komunikační infrastruktura veřejné správy a centrální místo služeb), včetně služby DNS (služby CRAB jsou přístupné na adrese https://www.crab.cms, tedy přístupné pouze v rámci KIVS, která poskytuje mimo jiné interní službu DNS spravující záznamy v rámci domény CMS).
 
Dále je nutné požádat ÚZSVM o registraci konkrétních uživatelů k zajištění oprávnění pro přístup na neveřejný portál CRAB a přidělení licencí pro přístup do systému CRAB.
 
Na neveřejném Portálu se nachází odkazy pro vstup na jednotlivé služby:
 
-        Produkční prostředí CRAB
-        Produkční prostředí reportingového nástroje CRAB
-        Testovací prostředí CRAB
-        Testovací prostředí reportingového nástroje CRAB
 
 
Dále je zde umístěna neveřejná nabídka administrativních budov ke změně příslušnosti hospodařit s majetkem a dále nabídka volných prostor v administrativních budovách pro využití státními institucemi.
Na Portálu je též uveřejňována aktuální uživatelská dokumentace systému, metodika, popis referenčního rozhraní pro napojení primárních informačních systémů státních institucí a certifikáty certifikační autority ÚZSVM.
 
V případě potřeby jakýchkoliv dalších informací se můžete obrátit na tým podpory CRAB (podporacrab@uzsvm.cz)