Úterý, 21. ledna 2020

Přehled užívacích vztahů SI v budovách v nestátním vlastnictví i v podílovém spoluvlastnictví

V reportu je zobrazen přehled nájmů v nestátních budovách a v budovách v podílovém vlastnictví. Dále je zde vyobrazena možná úspora v případě respektování průměrného nájemného a respektování 12m2 kancelářské plochy na zaměstnance.
„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových využívá údajů zaevidovaných do CRAB příslušnými státními institucemi, které podle § 14a odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), v platném znění, poskytují do CRAB úplné a pravdivé údaje.“