Neděle, 21. července 2019

Přehledy z registru

Přehled užívacích vztahů SI v budovách v nestátním vlastnictví i v podílovém spoluvlastnictví

V reportu je zobrazen přehled nájmů v nestátních budovách a v budovách v podílovém vlastnictví. Dále je zde vyobrazena možná úspora v případě respektování průměrného nájemného a respektování 12m2 kancelářské plochy na zaměstnance.

Provozní výdaje na státní instituci

Report zobrazuje vybrané ekonomické údaje (provozní výdaje, opravy, investice) a užívané plochy ze smluv. Dále je vypočítán ukazatel provozní výdaje v Kč/m2 užívané plochy. Report zobrazuje údaje za vybrané období vybraného roku(ů) a umožňuje porovnávat hodnoty pro vybrané období ve více letech.

Porovnání výdajů za nájem

Účelem reportu je zjistit, jaké finanční prostředky vynakládají státní instituce souhrnně za nájem v letech. Report zároveň poskytuje informaci o průměrných výdajích za nájem na 1 zaměstnance v nájmu a 1m2 užívané plochy. Report zobrazuje vybrané ekonomické údaje (provozní výdaje, opravy, investice) a užívané plochy ze smluv. Dále je vypočítán ukazatel provozní výdaje v Kč/m2 užívané plochy. Report zobrazuje údaje za vybrané období vybraného roku(ů) a umožňuje porovnávat hodnoty pro vybrané období ve více letech.

Provozní výdaje a příjmy na objekt

Report zobrazuje vybrané ekonomické údaje (provozní výdaje, opravy, investice, příjmy z pronájmu) a plochy pro jednotlivé objekty. Dále jsou vypočítány ukazatele provozní výdaje v Kč/m2 celkové plochy, provozní výdaje v Kč/m2 kancelářské plochy a příjmy z pronájmu na 1 Kč sledovaných výdajů na objekt. Report zobrazuje údaje za vybrané období vybraného roku(ů) a umožňuje porovnávat hodnoty pro vybrané období ve více letech.

Přehled pro účely VDK/RDK/vlády

Report zobrazuje přehled objektů, jejich užitné plochy (celkem, kancelářská, ostatní), volné plochy a některé další charakteristiky. Dále jsou uvedeny všechny užívací právní vztahy na objekt navázané, a to jak z pohledu administrátora objektu, tak z pohledu dalších uživatelů, včetně jimi užívané plochy (celkem, kancelářská, ostatní) i částky (v případě úplatného vztahu).