Pondělí, 6. dubna 2020

CRAB

Centrální registr administrativních budov (CRAB) má vyřešit dosavadní absenci aktuálního celostátního přehledu o administrativních objektech v majetku státu, o jejich obsazenosti a dislokaci státních zaměstnanců. Registr na základě získaných informací umožní maximální využití státních objektů. 
 

Hlavní cíle CRAB

  • evidence administrativních budov státu v jediném systému,
  • přehled o volných/využitých plochách,
  • minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
  • jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
  • jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
  • účelná dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti sdílených prostorů).

 
Všestranné využití pro státní správu
V České republice je v současnosti přes 670 státních institucí spravujících nemovitý majetek státu. Až na výjimky hospodaří tyto subjekty s jim svěřeným majetkem na základě stejné legislativní úpravy, společná pravidla pro evidenci státního majetku nicméně neexistují. CRAB nyní poprvé přináší jednotnou metodiku evidence administrativních budov a pro některé instituce se navíc stane primárním systémem pro jejich evidenci. 

 

Registr finančně podpořila Evropská unie
Prostředky na jeho vznik pocházely z větší části ze strukturálních fondů EU, přičemž dotace z Integrovaného operačního programu pokryly až 85 procent finančních nákladů. Zbývajících 15 procent bylo hrazeno z rozpočtu ÚZSVM.