Úterý, 12. listopadu 2019

Vzniká podrobná databáze státních administrativních budov

Vzniká podrobná databáze státních administrativních budov
Praha (ihned.cz, 25. října 2012) - Evidence státních administrativních budov v jedné databázi má úředníkům uspořit ročně desítky milionů korun. Ročně stát vynaloží za provoz a údržbu svých budov odhadem více než 4,3 miliardy korun.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve středu představil Centrální registr administrativních budov (CRAB) . Registr budov v majetku státu zatím běží v pilotním provozu, jeho ostrá verze bude spuštěna 28. října. Zejména státním institucím má přinést přehled o volných administrativních prostorách tak, aby byly využity co nejefektivněji.
 
"Společná pravidla pro evidenci státního majetku na vládní ani regionální úrovni dosud neexistovala. CRAB by měl tuto situaci vyřešit," uvedla vedoucí projektu CRAB Kateřina Schön. Na projektu spolupracovalo 12 státních institucí včetně osmi ministerstev - průmyslu a obchodu, spravedlnosti nebo vnitra. To v konečném důsledku podle Schön zahrnuje zhruba 90 procent všech státních subjektů.
 
Novela zákona o majetku státu, podle které by byly státní instituce ze zákona povinné účastnit se registru CRAB, je v legislativním procesu. "Předpokládám, že k novému roku bude registr povinný pro všechny státní instituce," řekla Schön.
 
V registru budou detailní informace státních budov jako jejich vlastnictví, stáří a přesné rozměry včetně plánů, aktuální přehled nákladů a příjmů v domech a do jaké míry jsou využívané. Cílem registru je poskytnout úředníkům přehled o volných a využitých plochách. Nepotřebné budovy budou nabídnuty k prodeji či pronájmu veřejnosti.
 
Projekt CRAB stál 255 milionů korun a je spolufinancován z větší části z prostředků Evropské unie. Evidence administrativních budov na jednom místě má úředníkům uspořit ročně desítky milionů korun. Z dotazníkového šetření v letech 2006 a 2007 vyplynulo, že státní úředníci využívají více než 4800 budov, z nichž necelých 30 procent není ve vlastnictví státu. Roční náklady na provoz a údržbu více než 2,5 milionu metrů čtverečních ploch představují přes 4,3 miliardy korun.