Úterý, 21. ledna 2020

Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky

Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky
Praha (ČTK, 27. února 2013) - Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky. Část novely vychází ze zadání protikorupční strategie vlády. Norma zavádí mimo jiné centrální registr majetku státu a centrální registr administrativních budov. V tiskové zprávě o tom informovala místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí Karolína Peake.
V registrech budou v elektronické formě zveřejňovány údaje o dispozicích s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů.
 
"Je to další krok ke zprůhlednění hospodaření státu a tedy preventivní opatření proti korupci a neefektivnímu nakládání se státním majetkem. Dále očekávám přípravu tzv. rozklikávacího rozpočtu a zveřejňování všech smluv s veřejným sektorem," uvedla Peake.
 
Hlavním cílem navrhovaných změn je zefektivnit a zrychlit proces nakládání s majetkem státu. "Měla by k tomu přispět především nová možnost soustředit majetek, který je pro organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti uvedeného zákona nepotřebný, u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který s ním pak v souladu se zákonem dále naloží," uvádí se v prohlášení ministerstva financí.
 
Úřad bude navíc moci v případě zájmu organizačních složek státu obstarávat prodej nepotřebného majetku, a to i s využitím veřejných dražeb. Úspor má být dosaženo také zajišťováním hromadného nakládání s majetkem v rámci jednoho resortu.
 
"Operativnější nástroje pro nakládání s majetkem státu získají i příslušné bezpečnostní sbory pro řešení krizových situací a mimořádných událostí. Současně se posiluje kontrolní role Ministerstva financí při hospodaření s majetkem státu jako nezbytná kompenzace za současně rušené dosavadní schvalovací mechanismy, jimž byly pod sankcí neplatnosti podřízeny vybrané smlouvy," uvádí resort financí.