Úterý, 21. ledna 2020

ÚZSVM školí pokročilé uživatele systému CRAB

ÚZSVM školí pokročilé uživatele systému CRAB
Zaměstnanci resortu Ministerstva spravedlnosti ČR se 21. ledna 2015 zúčastnili školení k informačnímu systému Centrální registr administrativních budov (CRAB) pořádaného ÚZSVM v budově pražského ústředí.
Hlavní náplní výuky určené pro pokročilé uživatele bylo praktické využití reportů z dat v systému, správa evidenčních dat a seznámení s novými funkcionalitami. Výuka celkem 22 státních zaměstnanců znamenala plné využití kapacity učebny ÚZSVM. Vzhledem k přetrvávajícímu velkému zájmu ze strany státních institucí se pravidelná školení o CRAB uskuteční i v nejbližší budoucnosti.