Úterý, 21. ledna 2020

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB
Praha, 18. března 2013 – Přes sto zaměstnanců ústředních státních úřadů se dnes mohlo seznámit s výhodami Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který na celorepublikové úrovni přináší efektivnější nakládání se státními budovami. V pražském sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jim zástupci z ÚZSVM a dodavatelských firem představili jednotlivé části systému, způsob pořizování potřebných dat a postup při pasportizaci budov. Tématem konference byly rovněž rozsáhlé možnosti reportingu. Povinnost evidovat v novém registru své administrativní budovy budou mít státní instituce od července letošního roku.
„Uspořádáním této konference jsme chtěli vyhovět žádostem našich kolegů z ústředních státních úřadů a pomoci jim při zapojení jejich institucí do registru CRAB,“ uvedla ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení ÚZSVM Ing. Kateřina Schön. Povinnou evidenci administrativních budov a s nimi souvisejících nemovitostí v CRABu totiž ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy a jejím podřízeným organizacím od 1. července 2013 ukládá Usnesení vlády č. 954 z 20. prosince 2012.
 
Účastníci akce byli informováni o důvodech vzniku registru, jeho vývoji a současném stavu. Seznámili se rovněž se způsoby vkládání dat do systému, jeho datovou strukturou a jednotlivými částmi, mezi něž patří evidenční část a reporting. Na konkrétních případech jim zástupci ÚZSVM ukázali různé typy tabulkových a grafických reportů, které CRAB umožňuje: například průměrné výdaje za provoz a údržbu, průměrnou kancelářskou plochu na jednoho zaměstnance, investice, a to v členění dle jednotlivých centrálních institucí i jejich regionálních pracovišť.
 
 
Informace pro editory:
 
Realizace pilotního projetku CRAB byly zahájena v listopadu 2010, těžiště vývoje proběhlo během roku 2011. Samotný pilotní provoz byl spuštěn 28. října 2012. Jeho součástí je jednotná evidence budov státu, administrativních prostor užívaných státem, jejich pasportizace a s nimi spojených nákladů na údržbu a provoz, případně investice. Evidence je provázána na státní registry, zejména registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), a z ekonomického hlediska by měl CRAB být napojen na informační systém státní pokladny.
 
CRAB postupně umožní vládě ČR, ale i jednotlivým účastníkům systému a zčásti i veřejnosti, získat informace o administrativních budovách a prostorách užívaných státem v jednom systému. Poskytne také přehled o volných a využitých plochách, podklady pro zhodnocení případných investic nebo naopak úspor v této oblasti a jednotnou platformu pro elektronickou nabídku nepotřebného majetku v rámci státu, v neposlední řadě pak i pro elektronickou nabídku nepotřebného majetku nestátním subjektům. Údaje ze systému umožní hodnotit současný stav či navrhované změny a optimalizovat potřeby i náklady státu na administrativní činnosti. Takové hospodaření s majetkem státu je plně v souladu s trendy, které se již před několika lety prosadily v zemích západní Evropy.
 
Státní instituce najdou v registru detailní informace získané na základě pasportizace jednotlivých státních budov, která byla jedním z klíčových cílů projektu CRAB. Patří mezi ně například informace o vlastnictví budov, jejich stáří a přesné rozměry včetně plánů. Dále pak aktuální přehled nákladů a příjmů spojených s jednotlivými budovami, informace o využitelných kancelářských plochách a dalších prostorách. CRAB přináší ale také údaje o státních či nestátních subjektech sídlících ve státních budovách a o nestátních subjektech vlastnících budovy pronajaté státu. Získané pasportizační údaje budou využitelné zejména pro rozhodování vládní a regionálních dislokačních komisí při umísťování státních úředníků v budovách ve vlastnictví státu.
 
Konečná cena projektu CRAB dosáhla částky 255 milionů Kč, a byla tedy o 14 milionů korun nižší, než s jakou počítaly původní odhady. Zapojilo se do něj 12 státních subjektů, včetně jejich podřízených organizací, z toho osm ministerstev. Financování CRAB bylo zajištěno z 85 procent z prostředků příslušných fondů Evropské unie a z 15 procent ze státního rozpočtu.
 
Podle posledního dostupného neúplného šetření Vládní dislokační komise z roku 2006 bylo přibližně 162 tisíc zaměstnanců státních institucí dislokováno ve 4.800 budovách (71 % budov ve vlastnictví státu, 29 % ve vlastnictví nestátních subjektů). Roční náklady na provoz a údržbu 3.800 budov státu převyšovaly 4,3 mld. Kč a roční nájemné za nestátní prostory převyšovalo 684 mil. Kč.
 
Zájemci z řad státních institucí se mohou dozvědět podrobné informace o připojení k systému CRAB na webových stránkách http://crab.uzsvm.cz v sekci Připojení ke CRAB. Mohou také kontaktovat ÚZSVM pomocí e-mailu na podporacrab@uzsvm.cz nebo telefonicky na čísle 225 776 286 nebo 225 776 550.
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Mgr. Ing. Robert Hurt
samostatné odd. Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tel.: +420 225 776 532
e-mail.: robert.hurt@uzsvm.cz