Úterý, 21. ledna 2020

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB
Již několik komplexních kontrol kvality údajů o objektech organizačních složek státu a dalších státních institucích v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž užívají administrativní plochy.
„Cílem těchto kontrolních akcí prováděných ÚZSVM je přispět k zajištění maximální míry spolehlivosti vykazovaných údajů,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. O identifikovaných problémech ÚZSVM informuje odpovědné zaměstnance prověřovaných státních institucí a požaduje po nich nápravu, dodala Arajmu.
 
Nepřesnosti při zadávání údajů se objevily a posléze i opravily u záznamů o budovách většiny ministerstev i mnoha jejich podřízených složek. Mezi nejčastěji se vyskytující problémy patří chybně vyplněné plochy objektů a jejich využití, chybějící smlouvy o nájmech a pronájmech, nevyplněné nebo chybně vyplněné ekonomické údaje a nesprávně vyplněné počty zaměstnanců.
 
Systém CRAB, který spravuje ÚZSVM, byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi. Poskytuje informace například o účelu využití budov, typu vlastnictví, celkové ploše, průměrné ploše kanceláří na zaměstnance, využití kancelářských ploch, výdajích za pronájem či údržbu. Data z registru jsou volně dostupná na webové stránce Ministerstva financí.