Pondělí, 26. srpna 2019

Tisková zpráva - Registr státních administrativních budov CRAB zahájil pilotní provoz

Tisková zpráva - Registr státních administrativních budov CRAB zahájil pilotní provoz
(Praha, 10. října 2012) – Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zahájila pilotní provoz. Státní instituce účastnící se přípravy registru tak již mohou využívat vložené údaje z pasportizace jednotlivých budov.

Pilotní provoz registru běží na cílovém prostředí a je zpřístupněn všem čtrnácti státním institucím, které byly do přípravné fáze projektu CRAB zapojeny. „Zástupci těchto organizací již mohou využívat pasportizační data vztahující se k 135 budovám, která jsou v systému
vložena. Dále sem mohou vkládat doplňující informace o budovách, které nejsou v rámci pasportizace zjišťovány,“ uvedla vedoucí projektu CRAB Ing. Kateřina Schön.


Pasportizace administrativních budov v projektu CRAB má čtyři etapy, v současné době byla dokončena třetí z nich. „Během třetí etapy došlo k pasportizaci 222 budov. Zbývající budovy projdou pasportizací během poslední, čtvrté etapy,“ doplnila Schön.

                                                                                                       ***

Informace pro editory:

  

Historie projektu CRAB
 
Historie projektu CRAB se datuje od května 2008, kdy byl usnesením Vlády ČR, č. 536, v rámci strategie „Smart Administration“ schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu vedené jednotlivými státními institucemi ve společném registru. Tento záměr předložil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

 

V červnu 2009 byl projektový záměr CRAB zpřesněn jako centrální registr administrativních budov ve vlastnictví státu, včetně souvisejících pozemků a staveb a prostor nestátních budov, v nichž jsou složky státu dislokovány, včetně ekonomických dat. Na základě projektového záměru vznikla Studie proveditelnosti, která podrobně popisuje zejména výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu, analýzu jeho potřebnosti a ekonomické zhodnocení projektu včetně návratnosti vynaložených prostředků. Studie proveditelnosti byla poté schválena hlavním architektem eGovernmentu MV ČR.

   

V lednu 2010 byla studie předložena spolu se žádostí o dotaci z fondů EU, konkrétně Integrovaného operačního programu do výzvy č. 3. Žádost byla vyhodnocena a doporučena MV ČR k získání dotačního titulu. Projekt byl zahájen v listopadu 2010.

 

Hlavní cíle projektu CRAB
 
-       evidence administrativních budov státu v jednom systému,
-       přehled o volných/využitých plochách,
-       minimalizace neúčelného vynakládání finančních prostředků na pořizování nových budov a prostor,
-       jednotný prostor pro elektronickou nabídku nepotřebného nemovitého majetku v rámci státu (viz §19 zákona č. 219/2000 Sb.),
-       jednotný prostor pro transparentní nabídku nemovitého majetku určeného k realizaci, přístupný široké veřejnosti,
-       optimalizace dislokace státních institucí a jejich zaměstnanců (včetně možnosti využití sdílení prostor).


Organizační složky státu zapojené do přípravy CRAB
 
Stát (pilotní OSS): Ministerstvo kultury ČR; Ministerstvo vnitra ČR; Policejní prezidium ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo spravedlnosti ČR; Generální ředitelství cel ČR; Generální finanční ředitelství ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR; Ministerstvo zahraničních věcí ČR; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; ČR Státní úřad inspekce práce ČR.
 
 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
 
Mgr. Ing. Robert Hurt
samostatné odd. Komunikace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tel.: +420 225 776 532
e-mail.: robert.hurt@uzsvm.cz