Úterý, 21. ledna 2020

Termín k úplnému naplnění systému CRAB je konec srpna

Termín k úplnému naplnění systému CRAB je konec srpna
V první polovině července provedl ÚZSVM rozsáhlou kontrolu stavu evidence systému CRAB za jednotlivé státní instituce, a to v návaznosti na Usnesení vlády č. 435 ze dne 9. června 2014.
ÚZSVM porovnal adresy objektů, které byly uvedeny v přehledu sestaveném Úřadem vlády jako výsledek šetření stavu dislokací z let 2006/2007, s adresami 3.521 objektů, které byly zaevidovány v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) k 1. červenci 2014.
 
Na základě výstupů kontrolní akce byli osloveni zástupci ústředních orgánů státní správy s výčtem objektů, které dosud nejsou zaevidovány v CRAB. Na nejvyšší představitele jednotlivých resortů se obrátil 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš oficiálním dopisem se žádostí o poskytnutí maximální součinnosti ÚZSVM v oblasti CRAB.
 
Státní instituce jsou povinny zaevidovat chybějící objekty do CRAB do 31. 8. 2014, případně uvést důvod, proč objekt, který v roce 2006//2007 uvedli v rámci šetření stavu dislokací, nepodléhá v současné době evidenci v CRAB. Paralelně s tím ÚZSVM u objektů, které byly zaevidovány v CRAB, provedl detailní kontrolu evidenčních záznamů. Rozpory byly prostřednictvím kontaktních osob zaslány jednotlivým státním institucím k zajištění nápravy.