Úterý, 21. ledna 2020

Pro urychlené naplnění registru CRAB školí ÚZSVM státní úředníky

Pro urychlené naplnění registru CRAB školí ÚZSVM státní úředníky
Naučit pracovat státní úředníky s informačním systémem Centrálního registru administrativních budov (CRAB), a urychlit tak jeho naplnění daty, bylo cílem celodenního školení, které se uskutečnilo 26. 6. 2014 v prostorách sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Rašínově nábřeží v Praze. Zúčastnili se ho správci evidenčních dat z řady státních institucí.
​Výuka byla zaměřená na pořizování a správu evidenčních dat, včetně praktického procvičení práce s registrem. Školení bylo zcela kapacitně naplněné, na Ústředí ÚZSVM zavítalo 20 zástupců z 12 státních institucí.

Další školení se bude, vzhledem k velkému zájmu státních institucí, konat v předpokládaném termínu 23. 7. 2014.