Úterý, 21. ledna 2020

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva
Do státní administrativní budovy ústředí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve Vršovické ulici v Praze 10 se od 1. července přestěhuje z komerčního pronájmu jeho odloučené pracoviště Odbor výkonu státní správy I. To dosud sídlilo v budově v ulici Kodaňská v Praze 10, za což Česká republika ročně platila přibližně dva miliony korun. Na možnost úspor státních prostředků upozornilo MŽP a navázalo v tomto ohledu úzkou spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž provedl analýzu údajů z jím spravovaného Centrálního registru administrativních budov (CRAB).
Porovnáním údajů o průměrné kancelářské ploše na jednoho zaměstnance, průměrné výši nájmů a plateb za služby v rámci jedné lokality, kterými disponujeme díky CRAB, můžeme zjistit, kde se zbytečné plýtvá státními prostředky,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. S výsledky analýzy se ÚZSVM obrátil na MŽP, které okamžitě začalo hledat možná řešení pro sestěhování pracovníků MŽP do jedné, ústřední budovy.
 
Během několika měsíců jsme vytvořili podmínky pro přesun necelé dvacítky zaměstnanců do našich vlastních prostor. Průměrná plocha kanceláří připadající na jednoho zaměstnance MŽP se v důsledku snížila o 0,3 m2 a nyní dosahuje hodnoty 11,5 m², přičemž do této hodnoty spadají i výměry zasedacích místností, které se počítají do kancelářských ploch. Ve skutečnosti je tak plocha kanceláří připadající na jednoho zaměstnance mnohem menší,“ doplnila ředitelka odboru provozního MŽP Martina Setzerová.
 
V budově v Kodaňské ulici ve vlastnictví společnosti KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, s.r.o. si MŽP pronajímalo od roku 2010 nebytové prostory o výměře 335 m2, z toho 243 m2 využívaných jako kanceláře. Aktuální nájemné činí 117,5 tisíce korun měsíčně včetně DPH a dalších 56,5 tisíce korun měsíčně včetně DPH se hradí za služby. Ročně tedy dojde k úspoře přes 1,4 milionu korun jen za nájemné.
 
Systém CRAB byl spuštěn v říjnu 2012 a nyní dává přehled o více než 3.800 objektech užívaných organizačními složkami státu a státními organizacemi. Poskytuje informace například o účelu využití budov, typu vlastnictví, celkové ploše, průměrné ploše kanceláří na zaměstnance, využití kancelářských ploch, výdajích za pronájem či údržbu. Vyplývá z něj mimo jiné, že průměrný státní úředník má při své práci v kanceláři k dispozici přes 13 metrů čtverečních. Data z registru jsou volně dostupná na webové stránce Ministerstva financí.