Úterý, 12. listopadu 2019

Crab zefektivní správu budov v majetku státu

Crab zefektivní správu budov v majetku státu
Praha (Moderní obec, 8. srpna 2012) - Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových finišuje příprava Centrálního registru administrativních budov. Dosud nejednotný systém evidence státního majetku tak bude nahrazen celostátním registrem, do něhož budou na základě nové legislativní úpravy zapojeny všechny státní instituce.
Díky novému systému připravovanému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) stát při správě svých budov výrazně ušetří. A nejen to. »V Centrálním registru administrativních budov (CRAB) budou umístěny informace o administrativních budovách státu, nákladech a příjmech z jednotlivých budov, jejich velikosti, kancelářských prostorách a podobně. Stát tak získá přehled o volných a využitých plochách v majetku státu a bude moci minimalizovat neúčelné vynakládání peněz, které by jinak směřovaly na pořízení nových budov a prostor,« uvedla vedoucí projektu CRAB Ing. Kateřina Schön.
 
Registr pamatuje i na budovy, jež nejsou aktuálně využívány. Ty nemají ležet ladem, ale nabídnou se jiným státním institucím a dalším zájemcům. Státní instituce si budou moci nevyužité administrativní budovy vybrat prostřednictvím neveřejné části portálu CRAB. »Instituce, která hledá prostory pro umístění svých úředníků, nemusí pátrat v databázích jednotlivých státních úřadů, ale najde nabídky přehledně na jediném místě,« vysvětlila Kateřina Schön.
 
Veřejnost získá příležitost podívat se na nevyužité budovy ve veřejné části portálu CRAB. »Občané dosud museli hledat na stránkách jednotlivých úřadů. I oni tak mohou po spuštění registru využít pohodlí přehledného hledání budov na jednom místě,« objasnila vedoucí projektu.         
 
Nový systém nezjednoduší jen evidenci administrativních budov ve vlastnictví státu, ale umožní také optimalizovat jejich obsazenost a rozmístění zaměstnanců. Podle Schön CRAB rovněž dovolí porovnávat náklady na jednotlivé objekty, náklady na umístění úředníků mezi institucemi i podle lokality.
Úspěšné fungování registru nicméně vyžaduje registraci státních institucí a systematické a detailní vkládání dat za jednotlivé objekty. »Aktuálně se projektu účastní pilotní organizace dobrovolně. Nyní prochází schvalovacím procesem zákon, jenž by měl tuto povinnost státním institucím uložit,« uzavřela Kateřina Schön.
 
Jak se projekt CRAB vyvíjel a jak je financován * Začátek historie projektu spadá do května 2008, kdy vláda schválila projektový záměr ÚZSVM na zavedení centralizované evidence nemovitého majetku státu, spravovaného jednotlivými státními institucemi ve společném registru. V červnu 2009 vznikla Studie proveditelnosti projektu CRAB, která byla následně schválena hlavním architektem eGovernmentu – Ministerstvem vnitra ČR. * Projekt byl zahájen v listopadu 2010 a letos se stal součástí protikorupční strategie; spuštění do rutinního provozu je naplánováno na listopad 2012. * Realizace projektu je z 85% hrazena z prostředků IOP EU, z 15 % z rozpočtu ÚZSVM. Alokovaná částka na projekt CRAB zahrnuje vývoj systému, pasportizaci vybraných státních budov, ISVS atestaci, bezpečnostní oponenturu, mapovou vrstvu administrativních budov, distanční vzdělávání, potřebnou infrastrukturu, napojení na základní registry veřejné správy, portál pro zajištění přístupu institucí na nabídku nepotřebného majetku státu, požadovanou publicitu projektu.