Pondělí, 26. srpna 2019

CRAB bude 19. září tématem odborné přednášky

CRAB bude 19. září tématem odborné přednášky
V aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 v Praze proběhne 19. září od 10,00 hodin odborná konference Centrální registr administrativních budov (CRAB) - efektivní nástroj pro státní správu.
Zástupci státních institucí zapojených do projektu CRAB, další hosté a novináři získají informace o účelu a výhodách registru i jeho technickém řešení. Součástí konference budou vedle přednášek vedoucích projektu CRAB z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových i příspěvky představitelů spolupracujících státních organizací a firmy zajišťující pasportizaci vybraných administrativních budov státu prováděné v rámci projektu CRAB.