Úterý, 21. ledna 2020

Aktuality

Dnes začne plně fungovat registr kancelářských budov

Dnes začne plně fungovat registr kancelářských budov
Praha (ČTK, 29. října 2012) - Dnes má být spuštěna plná verze Centrálního registru administrativních budov (CRAB). Projekt má za cíl zefektivnit správu státních budov. Jejich komplexní databázi dosud stát neměl. Celkem je to víc než 4800 nemovitostí.

Registr kancelářských budov začne plně fungovat 28. října

Registr kancelářských budov začne plně fungovat 28. října
Praha (ČTK, 25. října 2012) - Centrální registr administrativních budov (CRAB) začne plně fungovat od 28. října. Na tiskové konferenci to dnes oznámili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Projekt má za cíl zefektivnit správu státních budov. Jejich komplexní databázi dosud stát neměl. Celkem je to víc než 4800 nemovitostí.

Vzniká podrobná databáze státních administrativních budov

Vzniká podrobná databáze státních administrativních budov
Praha (ihned.cz, 25. října 2012) - Evidence státních administrativních budov v jedné databázi má úředníkům uspořit ročně desítky milionů korun. Ročně stát vynaloží za provoz a údržbu svých budov odhadem více než 4,3 miliardy korun.

Tisková zpráva - ÚZSVM představil na tiskové konferenci databázi administrativních budov CRAB

Tisková zpráva - ÚZSVM představil na tiskové konferenci databázi administrativních budov CRAB
(Praha, 25. října 2012) – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspořádal tiskovou konferenci k ukončení přípravy projektu Centrální registr administrativních budov (CRAB). Zástupci médií tak měli možnost dozvědět se podrobnosti o registru, který přinese efektivnější nakládání se státními budovami.

Tisková zpráva - ÚZSVM spustí databázi administrativních budov CRAB

Tisková zpráva - ÚZSVM spustí databázi administrativních budov CRAB
(Praha, 24. října 2012) – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončuje přípravu Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který přinese efektivnější nakládání se státními budovami. Plná verze registru bude spuštěna 28. října.

Tisková zpráva - Registr státních administrativních budov CRAB zahájil pilotní provoz

Tisková zpráva - Registr státních administrativních budov CRAB zahájil pilotní provoz
(Praha, 10. října 2012) – Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB), kterou připravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), zahájila pilotní provoz. Státní instituce účastnící se přípravy registru tak již mohou využívat vložené údaje z pasportizace jednotlivých budov.

Tisková zpráva - ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB

Tisková zpráva - ÚZSVM představil systém pro evidenci státních budov CRAB
Praha, 20. září 2012 – Jednotná databáze státních administrativních budov Centrální registr administrativních budov (CRAB) byla tématem konference uspořádané Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Konference nazvané „Centrální registr administrativních budov – efektivní nástroj pro státní správu“ se ve středu zúčastnilo v aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze několik desítek zástupců ministerstev a dalších státních institucí.

CRAB bude 19. září tématem odborné přednášky

CRAB bude 19. září tématem odborné přednášky
V aule Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 v Praze proběhne 19. září od 10,00 hodin odborná konference Centrální registr administrativních budov (CRAB) - efektivní nástroj pro státní správu.

Crab zefektivní správu budov v majetku státu

Crab zefektivní správu budov v majetku státu
Praha (Moderní obec, 8. srpna 2012) - Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových finišuje příprava Centrálního registru administrativních budov. Dosud nejednotný systém evidence státního majetku tak bude nahrazen celostátním registrem, do něhož budou na základě nové legislativní úpravy zapojeny všechny státní instituce.

Tisková zpráva - Spuštěna úvodní verze portálu CRAB

Tisková zpráva - Spuštěna úvodní verze portálu CRAB
(Praha, 18. července 2012) – V rámci projektu Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, byla spuštěna úvodní verze portálu CRAB. Systém po následném rozšíření zpřístupní státním institucím, fyzickým a právnickým podnikatelským subjektům i široké veřejnosti nabídku administrativních budov ve vlastnictví státu.

Tisková zpráva - Vybrán dodavatel pilotní pasportizace

Tisková zpráva - Vybrán dodavatel pilotní pasportizace
(Praha, 21. května 2012) – V rámci projektu Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, byl vybrán dodavatel pilotní pasportizace vybraných staveb.

Tisková zpráva - V páté a šesté etapě projektu CRAB byl dokončen portál CRAB

Tisková zpráva - V páté a šesté etapě projektu CRAB byl dokončen portál CRAB
(Praha, 4. ledna 2012) – Projekt Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, uzavřel svou pátou a šestou etapu přípravy systému. Během těchto fází byla dokončena příprava komunikace s externími rejstříky - Administrativním registrem ekonomických subjektů („ARES“), Informačním systémem katastru nemovitostí („ISKN“), Územně identifikačním registrem adres („UIR-ADR“) a byly dodány podklady k uživatelské a technické dokumentaci systému CRAB.

Tisková zpráva - Ve čtvrté etapě projektu CRAB byl dokončen vývoj základního modulu

Tisková zpráva - Ve čtvrté etapě projektu CRAB  byl dokončen vývoj základního modulu
(Praha, 3. srpna 2011) – Projekt Centrální registr administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, uzavřel svou čtvrtou etapu přípravy systému. Během této fáze došlo k vývoji základního modulu CRAB, k projektu se připojily také další organizační složky státu („OSS“).

Evidence státních administrativních budov bude spadat pod jeden systém

Evidence státních administrativních budov bude spadat pod jeden systém
Centrální registr administrativních budov (CRAB) má vyřešit dosavadní absenci aktuálního přehledu o administrativních objektech v majetku státu a o jejich využití a dislokaci státních zaměstnanců. Na základě získaných informací bude možné zvýšit hospodárnost a zamezit případným únikům finančních prostředků při správě těchto budov.

Tisková zpráva - K projektu CRAB se připojily další státní instituce

Tisková zpráva - K projektu CRAB se připojily další státní instituce
(Praha, 20. června 2011) – K projektu Centrálního registru administrativních budov („CRAB“), který je realizován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj, přistoupily během dubna a května letošního roku další organizační složky státu („OSS“) – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a také Státní úřad inspekce práce ČR.