Pondělí, 6. dubna 2020

Aktuality

ÚZSVM nasazuje novou verzi CRAB

ÚZSVM nasazuje novou verzi CRAB

ÚZSVM zveřejňuje aktuality k systému CRAB na webu www.uzsvm.cz

ÚZSVM zveřejňuje aktuality k systému CRAB na webu www.uzsvm.cz
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejňuje aktuality týkající se systému CRAB od roku 2015 na svém webu www.uzsvm.cz. V sekci aktuality jsou průřezově k dispozici zprávy i z oblasti dislokací, kdy ÚZSVM šetří díky datům z CRAB náklady na hrazené nájemné i na výdajích za provoz a údržbu. Reporty z CRAB jsou pak k nalezení na stránkách open data Ministerstva financí - https://data.mfcr.cz/cs/dataset/centralni-registr-administrativnich-budov.

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB

ÚZSVM informuje státní instituce o výhodách analytických nástrojů systému CRAB
Nové analytické funkce obsažené v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), s jejichž pomocí lze mnohem efektivněji hospodařit při správě kancelářských prostor využívaných státními institucemi, byly hlavním tématem prezentace pro zástupce centrálních úřadů, které se ve čtvrtek konalo v ústředí ÚZSVM v Praze.

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor

Analýza dat z registru CRAB odhalila možnosti stamilionových úspor
Na možnost úspor až 361,5 milionu korun poukázala detailní analýza dat evidovaných v Centrálním registru administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Česká republika by mohla ušetřit například na nájemném hrazeném za kancelářské plochy v komerčních prostorech, na výdajích za jejich provoz a údržbu, ale také snížením užívané plochy jak ve státních, tak soukromých objektech.

Přehled možných úspor na hrazeném nájemném a výdajích za provoz a údržbu kancelářské plochy

Přehled možných úspor na hrazeném nájemném a výdajích za provoz a údržbu kancelářské plochy

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor

CRAB odhaluje úspory ve výdajích státu za užívání kancelářských prostor
Snížení výdajů při platbách za kancelářské prostory, které stát vlastní nebo si je pronajímá od soukromých subjektů, patří k hlavním účelům Centrálního registru administrativních budov (CRAB), provozovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Srovnání dat vykazovaných například řadou ministerstev u výdajů za elektřinu, teplo a vodu odhalilo velké možnosti úspor. Specialisté z ÚZSVM rovněž analyzovali údaje státních institucí o průměrné kancelářské ploše na jednoho úředníka nebo o rozsahu využívání nájmů v nestátních budovách a při překročení průměrů je vyzvali k nápravě.

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva

Přesun odboru MŽP z pronajatých prostor do centrály ministerstva
Do státní administrativní budovy ústředí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve Vršovické ulici v Praze 10 se od 1. července přestěhuje z komerčního pronájmu jeho odloučené pracoviště Odbor výkonu státní správy I. To dosud sídlilo v budově v ulici Kodaňská v Praze 10, za což Česká republika ročně platila přibližně dva miliony korun. Na možnost úspor státních prostředků upozornilo MŽP a navázalo v tomto ohledu úzkou spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž provedl analýzu údajů z jím spravovaného Centrálního registru administrativních budov (CRAB).

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB

ÚZSVM kontroluje správnost údajů vkládaných státními institucemi do CRAB
Již několik komplexních kontrol kvality údajů o objektech organizačních složek státu a dalších státních institucích v Centrálním registru administrativních budov (CRAB) provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Stav evidence za příslušný resort je plně v odpovědnosti státních institucí, které jediné vkládají do registru data o objektech, v nichž užívají administrativní plochy.

ÚZSVM školí pokročilé uživatele systému CRAB

ÚZSVM školí pokročilé uživatele systému CRAB
Zaměstnanci resortu Ministerstva spravedlnosti ČR se 21. ledna 2015 zúčastnili školení k informačnímu systému Centrální registr administrativních budov (CRAB) pořádaného ÚZSVM v budově pražského ústředí.

ÚZSVM: Registr administrativních budov je z 95 procent naplněn

ÚZSVM: Registr administrativních budov je z 95 procent naplněn
Praha 29. září (ČTK) - Centrální registr administrativních budov (CRAB) je z 95 procent naplněn. Aktuálně je v něm 3681 budov v majetku státu a zkoumá se nyní 176 objektů. Na dnešní tiskové konferenci o tom informovali zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle vládního nařízení měly úřady data do systému doplnit do konce června. V dubnu bylo v registru zhruba 3000 budov a ministerstvo financí systém považovalo za neefektivní.

Termín k úplnému naplnění systému CRAB je konec srpna

Termín k úplnému naplnění systému CRAB je konec srpna
V první polovině července provedl ÚZSVM rozsáhlou kontrolu stavu evidence systému CRAB za jednotlivé státní instituce, a to v návaznosti na Usnesení vlády č. 435 ze dne 9. června 2014.

Pro urychlené naplnění registru CRAB školí ÚZSVM státní úředníky

Pro urychlené naplnění registru CRAB školí ÚZSVM státní úředníky
Naučit pracovat státní úředníky s informačním systémem Centrálního registru administrativních budov (CRAB), a urychlit tak jeho naplnění daty, bylo cílem celodenního školení, které se uskutečnilo 26. 6. 2014 v prostorách sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Rašínově nábřeží v Praze. Zúčastnili se ho správci evidenčních dat z řady státních institucí.

Usnesení vlády České Republiky ze dne 9. června 2014 č. 435

Usnesení vlády České Republiky ze dne 9. června 2014 č. 435
Usnesení vlády České Republiky ze dne 9. června 2014 č. 435

MF vyzvalo organizační složky státu k doplnění chybějících údajů v registru CRAB

MF vyzvalo organizační složky státu k doplnění chybějících údajů v registru CRAB
Centrální registr administrativních budov (CRAB) a s ním související návrhy na zlepšení hospodaření s majetkem státu byly tématem tiskové konference, která za účasti ministra financí Andreje Babiše a náměstka ministra financí Ondřeje Závodského proběhla ve čtvrtek 10. 4. 2014 v prostorách Ministerstva financí.

ÚZSVM předal zkušenosti s nakládáním se státním majetkem lotyšské delegaci

ÚZSVM předal zkušenosti s nakládáním se státním majetkem lotyšské delegaci
Zkušenosti ÚZSVM při hospodaření se státním majetkem a sofistikované informační systémy pro jeho evidenci a správu byly hlavními body programu návštěvy zástupců lotyšské státní akciové společnosti pro správu nemovitostí státu Valsts nekustamie īpašumi (VNI) na ústředí ÚZSVM.

Sněmovna podpořila vznik centrálního registru majetku státu

Sněmovna podpořila vznik centrálního registru majetku státu
Praha (ČTK, 20. března 2013) - Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vznik centrálního registru majetku státu a registru administrativních budov. Jejich vytvoření má umožnit novela zákona o majetku státu, kterou poslanci propustili do dalšího projednávání. Úřady budou muset mimo jiné na internetu informovat o nemovitostech, bytech i nebytových prostorech, které využívají a které jsou ve vlastnictví státu. Informovat budou také o těch, které státu nepatří.

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB

ÚZSVM pomáhá státním institucím se zapojením do registru administrativních budov CRAB
Praha, 18. března 2013 – Přes sto zaměstnanců ústředních státních úřadů se dnes mohlo seznámit s výhodami Centrálního registru administrativních budov (CRAB), který na celorepublikové úrovni přináší efektivnější nakládání se státními budovami. V pražském sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jim zástupci z ÚZSVM a dodavatelských firem představili jednotlivé části systému, způsob pořizování potřebných dat a postup při pasportizaci budov. Tématem konference byly rovněž rozsáhlé možnosti reportingu. Povinnost evidovat v novém registru své administrativní budovy budou mít státní instituce od července letošního roku.

Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky

Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky
Praha (ČTK, 27. února 2013) - Vláda schválila novelu zákona o majetku České republiky. Část novely vychází ze zadání protikorupční strategie vlády. Norma zavádí mimo jiné centrální registr majetku státu a centrální registr administrativních budov. V tiskové zprávě o tom informovala místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí Karolína Peake.

Registr CRAB

Registr CRAB
Praha (Veřejná správa) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spustil Centrální registr administrativních budov (CRAB).

Úřady budou povinně evidovat budovy v novém registru

Úřady budou povinně evidovat budovy v novém registru
Praha (ČTK, 20. prosince 2012) - Státní úřady budou mít povinnost vést evidenci administrativních budov v Centrálním registru administrativních budov. Registr administrativních budov byl spuštěn letos 28. října a má zefektivnit správu státních budov. Po zasedání vlády to uvedl premiér Petr Nečas.