Úterý, 23. září 2014

Aktuality

Termín k úplnému naplnění systému CRAB je konec srpna

25.07.2014

V první polovině července provedl ÚZSVM rozsáhlou kontrolu stavu evidence systému CRAB za jednotlivé státní instituce, a to v návaznosti na Usnesení vlády č. 435 ze dne 9. června 2014.

Pro urychlené naplnění registru CRAB školí ÚZSVM státní úředníky

01.07.2014

Naučit pracovat státní úředníky s informačním systémem Centrálního registru administrativních budov (CRAB), a urychlit tak jeho naplnění daty, bylo cílem celodenního školení, které se uskutečnilo 26. 6. 2014 v prostorách sídla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Rašínově nábřeží v Praze. Zúčastnili se ho správci evidenčních dat z řady státních institucí.

MF vyzvalo organizační složky státu k doplnění chybějících údajů v registru CRAB

14.04.2014

Centrální registr administrativních budov (CRAB) a s ním související návrhy na zlepšení hospodaření s majetkem státu byly tématem tiskové konference, která za účasti ministra financí Andreje Babiše a náměstka ministra financí Ondřeje Závodského proběhla ve čtvrtek 10. 4. 2014 v prostorách Ministerstva financí.

ÚZSVM předal zkušenosti s nakládáním se státním majetkem lotyšské delegaci

03.12.2013

Zkušenosti ÚZSVM při hospodaření se státním majetkem a sofistikované informační systémy pro jeho evidenci a správu byly hlavními body programu návštěvy zástupců lotyšské státní akciové společnosti pro správu nemovitostí státu Valsts nekustamie īpašumi (VNI) na ústředí ÚZSVM.